Privacy- en Cookiesverklaring

Bij het bezoek aan www.logopedie-drenthe.nl kan Logopedie Drenthe jouw gegevens verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt nadat je een formulier invult of geanonimiseerd op basis van cookies. Hier beschrijven we hoe we omgaan met je persoonsgegevens en het gebruik van cookies op de website.

We respecteren je privacy en verwerken je gegevens alleen in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dit privacybeleid is het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die voortkomen uit het gebruik van deze website door jou als gebruiker.

Onze contactgegegevens

Logopedie Drenthe, Hoofdvestiging aan de Statenweg  2c, 7824 CX  Emmen

Telefoon: 085–0657368

Website: https://www.logopedie-drenthe.nl

E-mail: info@logopedie-drenthe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die je als websitebezoeker of klant zelf verstrekt. Bij het oriënterend gebruik van de website vragen we geen persoonsgegevens. Als je gebruik maakt van formulieren voor bijvoorbeeld informatie-aanvraag of het maken van een eerste afspraak, dan vragen wij om de volgende persoonsgegevens:

Een vraag stellen via het contactformulier: 

Je naam: Zodat we weten hoe we je kunnen aanspreken.

Je e-mailadres: Om je vraag per e-mail te beantwoorden

In het gedeelte waar je je bericht typt kan je zelf ook persoonsgegevens gebruiken. Wees daar bewust van en geef ons alleen de persoonlijke informatie die echt nodig is om je vraag te kunnen beantwoorden.

Logopedie voor jezelf of voor een ander

Je kunt voor jezelf, je kind of een ander logopedie aanvragen. Wees ervan bewust dat je persoonsgegevens deelt en ga daar zorgvuldig mee om, met name als je het voor een ander aanvraagt.

Overige vragen of opmerkingen

Als je overige vragen of opmerkingen achterlaat, kan je ook persoonsgegevens gebruiken. Wees daar bewust van en geef ons alleen de persoonlijke informatie die echt nodig is om je aanvraag te kunnen behandelen.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Logopedie Drenthe heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Daarbij doelen we niet op de aanvraag van zorg voor je kind, het gaat hier om de bezoeker van de website. We kunnen namelijk niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Logopedie Drenthe raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Nienke Geuzinge-Havinga via info@logopedie-drenthe.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel en grondslag bij het verwerken van persoonsgegevens

Logopedie Drenthe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verstrekken van informatie bij informatie-aanvraag
  • Vervolgstappen na maken van afspraak
  • Verstrekken van informatie bij inschrijving van een evenement of training.

Analyse van gedrag op de website om daarmee het aanbod van informatie, producten en diensten op de website te verbeteren voor toekomstig bezoek.

De gegevens worden verwerkt onder de grondslag Toestemming, wat inhoudt dat je expliciet instemt met het gebruik van je persoonsgegevens nadat je ze hebt verstrekt. Je merkt dat aan de optie in onze formulieren om een vinkje te plaatsen voor het akkoord op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Logopedie Drenthe vraagt bij oriënterend gebruik van de website geen persoonsgegevens van jou als bezoeker. We verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf verstrekt. We vragen om persoonsgegevens op het moment dat je een formulier invult. Als het daarbij gaat om logopedie voor jezelf, je kind of een ander, dan bewaren we je gegevens zo lang als nodig is voor het geven van logopedische zorg.

Het is mogelijk dat Logopedie Drenthe voor een bepaald formulier extra gegevens nodig heeft dan alleen hierboven genoemd. We geven in dat geval expliciet aan voor welk doel dat persoonsgegeven gebruikt wordt en passen dit beleid erop aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Logopedie Drenthe verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Logopedie Drenthe, denk bijvoorbeeld aan het hostingbedrijf waar deze website is ondergebracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Logopedie Drenthe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Logopedie Drenthe gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Logopedie Drenthe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website werkt zoals je verwacht. De cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast plaatsten cookies die jouw surfgedrag binnen de website in kaart brengen, zodat we kunnen meten hoe de website wordt gebruikt. Met die gegevens kunnen we onze pagina-layout en teksten verbeteren. Het zijn hoofdzakelijk cookies van derden en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld, tenzij je die nadrukkelijk verstrekt.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je met een informatiebalkje geïnformeerd over deze cookies en heb je met het gebruik van de website toestemming gegeven voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Logopedie Drenthe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Logopedie Drenthe via info@logopedie-drenthe.nl.