Floortime

De Floortime methode richt zich op het vergroten van de emotionele, intellectuele, communicatieve en sociale mogelijkheden van  jonge kinderen met autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand. Floortime is een ontwikkelingsgericht model om op een andere manier te kunnen kijken en werken . De Basis is de Functionele Emotionele Ontwikkeling, zoals deze is beschreven door dr. S. Greenspan en dr. S. Wieder. Uit onderzoek blijkt dat zowel de cognitieve als de neurologische ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd door hen vanaf jonge leeftijd te benaderen op hun eigen unieke niveau.

Floortime kan op elk moment in de vroege ontwikkeling kan worden ingezet. Daarbij zijn ouders de belangrijkste schakel. Het gaat er om dat u als ouders leert te zoeken naar interactie met uw kind en niet om uw kind te amuseren. Meedoen betekent niet kijken naar hoe het kind met een bal stuitert, met een autootje rijdt of een cracker verkruimelt. U wilt dat het kind daar samen met u mee bezig is en staat te springen tot het zelf aan de beurt is. Hierbij kijkt u naar wat uw kind met deze uitdaging in deze omgeving nu van u nodig heeft om een logische volgende ontwikkelingsstap te kunnen zetten.

De logopedist coacht de ouders in de interactie en het spel met hun kind.  Deze sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind. Zo kan een volwassene met een kind spelen en nieuwe uitdagingen aanbieden. Hiermee bereikt u een positieve manier van ontwikkelingsgericht spelen en werken waardoor communicatie ontstaat en verder uitgebouwd kan worden.