Preverbale logopedie

Een Preverbaal logopedist is een logopedist die zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van jonge kinderen. Preverbale logopedie richt zich op jonge kinderen in de leeftijd van 0-2½ jaar. Dit zijn baby´s met eet en drinkproblemen, kinderen met sondevoeding, problemen met de mondmotoriek en kinderen met het syndroom van Down.

Moeilijkheden rond het eten en drinken kunnen ontstaan door (mond) motorische, anatomische, neurologische, conditionele en/of sensorische problemen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • Problemen met drinken uit borst of fles waardoor verslikken, benauwdheid of weigeren van de voeding kunnen ontstaan
  • Problemen met het eten van een lepel
  • Problemen met de overgang van vloeibare naar vaste voeding
  • Problemen met drinken en eten door de mond tijdens of na sondevoeding
  • (Vaak en veel) spugen
  • Reflux
  • (Veelvuldig) terugkomen van voeding door de neus
  • Weigeren van voeding
  • Niet of onvoldoende kunnen kauwen
  • Overmatig kwijlen

Binnen onze praktijk is Nienke Havinga Preverbaal gecertificeerd logopedist en neemt deel aan verschillende werkgroepen op het gebied van Preverbale logopedie.

Voor meer informatie over Preverbale logopedie klik hier.