Schisis

Wat is een schisis?

Het Griekse woord schisis betekent spleet. Binnen de logopedie spreken we van een schisis wanneer een kind geboren wordt met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet. De aard van de schisis is van belang voor het al dan niet ontstaan van problemen met de voeding en/of het spreken.

Welke logopedische problemen kunnen optreden?

Een baby met een schisis kan problemen hebben met het drinken uit de borst of fles. Dit is afhankelijk van de aard van de schisis.

Kinderen met een lipspleet of een lip-/kaakspleet hebben meestal geen problemen met het leren spreken. Kinderen met een lip-, kaak & gehemeltespleet of alleen een gehemeltespleet hebben meestal wel problemen bij het leren uitspreken van bepaalde klanken. Kinderen met een schisis hebben meestal geen problemen met de taalontwikkeling.

Het vroegtijdig starten met de logopedische behandeling kan er voor zorgen dat de spraakontwikkeling goed verloopt.

Wat doet de logopedist?

Met de gegevens van het schisisteam, de logopedische onderzoeken en de informatie van ouders wordt een behandelplan opgesteld. Tijdens de logopedische behandelingen zal worden gewerkt aan het verbeteren van de articulatie en het op niveau brengen van de taalontwikkeling. Wanneer nodig kan een logopedist eet- en drinkproblemen en foutieve mondgewoontes behandelen.

In principe zijn ouders altijd bij de behandeling aanwezig omdat een ouder leert hoe hij/zij de oefeningen thuis het beste aan kan pakken. Het dagelijks thuis oefenen is van groot belang voor het slagen van de behandeling.