CORONA Update

Graag informeren wij je over de invloed van het COVID-19 virus op de logopedische behandeling voor jou en/of je kind.

Je bepaalt nu samen met je behandelend logopedist of je naar de praktijk kunt komen of dat de behandeling online wordt voortgezet. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden die bij jou of je kind passen.

Als jullie samen afspreken om de behandeling in de praktijk voort te zetten, dan gelden daarvoor een aantal regels.

Afspraken n.a.v. de richtlijnen van het RIVM

• Verkouden, hoesten of koorts? Blijf thuis. Als de klachten 24 uur weg zijn kan de behandeling bij de logopedist fysiek vervolgd worden. Een optie is om over te gaan op tele-logopedie.

• Als ouders of iemand binnen het gezin klachten ervaart zoals verkoudheid met ademhalingsproblemen en koorts neemt u contact op met uw behandelend logopedist en worden de mogelijkheden besproken, bijvoorbeeld om te werken middels tele-logopedie.

• Als behandelaars zelf klachten krijgen, blijven ze thuis.

• Niet meer dan 1 begeleider per cliënt in de wachtruimte, dus ook geen broertjes of zusjes meenemen.

• Anamnesegesprekken en het bespreken van onderzoeksresultaten vinden online-telefonisch plaats.

Wachtruimte

• Kom niet te vroeg naar de afspraak toe (maximaal 5 minuten).

• Ga voor de logopedie thuis naar het toilet want het toilet mag niet gebruikt worden. Alleen in uiterst noodgeval.

• Niet meer dan 1 begeleider mee in de wachtruimte (dus geen broertjes-zusjes enz.)

Behandelruimte

• Wij schudden geen handen en blijven op ruime afstand.

• Wij maken gebruik van mondkapjes/face-shield en dragen handschoenen.

• Op de behandeltafel staat een plexiglazen scherm waarachter wij werken.

• De cliënt wast de handen met zeep/ desinfecterende handgel, indien dit niet mogelijk was in de wachtruimte.

• Alle gebruikte materialen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd.

• De tafel, stoelen en deurkrukken worden na iedere behandeling of onderzoek gedesinfecteerd.

• I.v.m. alle hygiëne maatregelen duurt een behandeling maximaal 20 minuten.

Mocht u nog twijfelen over uw bezoek aan onze praktijk dan kunt u altijd in overleg met uw logopedist de mogelijkheden bespreken.

Behandeling op locatie

Nog niet alle kindcentra/scholen laten externen toe (bijv. logopedisten). Regels en afspraken hieromtrent worden specfiek per locatie bekeken en gecommuniceerd met de betrokkenen.

Denkt u aan de overige adviezen van de RIVM:

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

• Schud geen handen.

• Gebruik papieren zakdoeken.

• Houd anderhalve meter afstand.