CORONA Update

6 mei 2020

Contactberoepen (ook logopedisten) mogen vanaf maandag 11 mei weer aan de slag. Dat houdt in dat we vanaf maandag 11 mei weer mogen werken in de praktijk.

Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee!

We zetten alles op alles om aanstaande maandag weer gewoon op de praktijk aanwezig te zijn en de afspraken, waar mogelijk, door te laten gaan.

In het kader van de Covid-19 en de hygiëne daaromtrent hebben we wel onze praktijkregels aangescherpt.

Dit betekent het volgende:

Afspraken n.a.v. de richtlijnen van het RIVM

• Verkouden, hoesten of koorts? Blijf thuis. Als de klachten 24 uur weg zijn kan de behandeling bij de logopedist fysiek vervolgd worden. Een optie is om over te gaan op tele-logopedie.

• Als ouders of iemand binnen het gezin klachten ervaart zoals verkoudheid met ademhalingsproblemen en koorts neemt u contact op met uw behandelend logopedist en worden de mogelijkheden besproken, bijvoorbeeld om te werken middels tele-logopedie.

• Als behandelaars zelf klachten krijgen, blijven ze thuis.

• Niet meer dan 1 begeleider per cliënt in de praktijk, dus ook geen broertjes of zusjes meenemen.

• Het bespreken van onderzoeksresultaten vindt online plaats.

Wachtruimte

• Kom niet te vroeg naar de afspraak toe.

• Per afspraak staan er 2 stoelen in de wachtkamer die minimaal 1,5 meter op afstand staan van de volgende stoelen.

• Ga voor de logopedie thuis naar het toilet want het toilet mag niet gebruikt worden. Alleen in uiterst noodgeval.

• Na het gebruik van de stoelen in de wachtkamer worden deze schoongemaakt.

Behandelruimte

• Wij schudden geen handen en blijven op ruime afstand.

• Wij maken gebruik van mondkapjes/face-shield en dragen handschoenen.

• Op de behandeltafel staat een plexiglazen scherm waarachter wij werken.

• De cliënt wast de handen met zeep/ desinfecterende handgel, indien dit niet mogelijk was in de wachtruimte.

• Alle gebruikte materialen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd.

• De tafel, stoelen en deurkrukken worden na iedere behandeling of onderzoek gedesinfecteerd.

• I.v.m. alle hygiëne maatregelen duurt een behandeling maximaal 20 minuten.

Mocht u nog twijfelen over uw bezoek aan onze praktijk dan kunt u altijd in overleg met uw logopedist overleggen over mogelijkheden voor uw bezoek aan onze praktijk. We blijven ook nog de mogelijkheid van online behandeling houden!

Behandeling op locatie

Nog niet alle kindcentra/scholen laten externen toe (bijv. logopedisten). Regels en afspraken hieromtrent worden specfiek per locatie bekeken en gecommuniceerd met de betrokkenen.

Denkt u aan de overige adviezen van de RIVM:

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

• Schud geen handen.

• Gebruik papieren zakdoeken.

• Houd anderhalve meter afstand.

Deze instructies hangen ook op de locaties waar we werken.

Lieve groet,

Team Logopedie Drenthe