OMFT

Behandeling van afwijkende mondgewoonten met onze OMFT behandeling!

De functie van de spieren in en om de mond bepalen voor een groot deel de vormgeving van de mond en de stand van tanden en kiezen. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren.

Wat zijn afwijkende mondgewoonten

Dit zijn gewoonten die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid.
Habitueel mondademen (ademen door de mond), afwijkend slikken en/of kauwen en duim-, speen- en vingerzuigen zijn afwijkende mondgewoonten. Deze afwijkende mondgewoonten kunnen voorkomen bij zowel kinderen als volwassenen.

Wat is OMFT

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie. Deze therapie is er op gericht om alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren.

Wanneer beginnen met deze behandeling

Dit hangt af van de leeftijd, de motivatie, de ernst van de tandheelkundige afwijking en de ernst van de logopedische afwijking. OMFT richt zich op kinderen vanaf vijf jaar én volwassenen. Per persoon moet bekeken worden hoe de motivatie is voor therapie. De één is zich eerder bewust van verkeerde gewoonten dan een ander. Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het van belang de behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium te starten.

Tijidens deze behandelingen werken wij, waar mogelijk is, nauw samen met tandartsen, chirurgen  en orthodontisten.

ik wil graag een afspraak maken
Infant trainer - Logopedie Drenthe
Trainer for braces T4B - Logopedie Drenthe