Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt.

In onze praktijk worden kinderen aangemeld waarbij de sensorische informatieverwerking zich niet goed ontwikkelt. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor de mondmotorische-, spraak-, taal-, en articulatieontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van de luistervaardigheden en op het gebied van eten en drinken.
We kunnen bij deze kinderen bijvoorbeeld problemen zien bij:

  • Eten: slordig eten, veel morsen, niet goed kauwen, geen stukjes eten, veel bijten op kleding.
  • Mondgewoonten: ’inspanningskwijlen’
  • Adem: problemen met het regelen van de adem tijdens spreken
  • Spraak: uitspraakfouten en omkeringen binnen het woord (stippelift i.p.v. lippenstift) , mompelend en binnensmonds spreken, neiging tot een te hoog spreektempo
  • Taal: lange zinnen zijn grammaticaal moeilijk, slordige zinsbouw

Binnen onze praktijk kunnen wij het vermogen tot sensorische prikkelverwerking van een kind beoordelen en tevens het effect van sensorische prikkelverwerking op het functioneren in het dagelijks leven in kaart brengen en behandelen.
De behandeling van het kind kunnen wij aanpassen, de omgeving van het kind kan geadviseerd worden en eventueel geven wij een advies voor een andere vorm van therapie.