Taal

Door middel van taal kunnen we met elkaar communiceren. Dit kan door gesproken taal, geschreven taal, gebarentaal. Ook het maken van muziek of het maken van beelden kan een boodschap overgebracht worden. Taal is een ruim begrip. Op het moment dat je goed mee kan komen met de taal die in je omgeving gebruikt wordt is het goed. Zodra je moeite hebt of krijgt met de taal van je omgeving kunnen er communicatieproblemen ontstaan. Ook kan het zo zijn dat je je buiten gesloten voelt. Het is belangrijk dat je de taal van je omgeving begrijpt en beheerst. Zo ontstaat er een manier om contact met elkaar te hebben en te onderhouden in welke vorm dan ook.

  • Na een beroerte kan ik niet meer goed praten en begrijpen, wat nu?
  • Mijn kind begint niet met praten, kan ik hier wat aan doen?
  • Het lijkt wel of mijn kind achter loopt in de taalontwikkeling, hoe zit dat?
  • Ik heb moeite met spelling. Zou ik beter kunnen leren spellen?
  • Het lukt mij niet om vlug te lezen. Kan ik hier iets aan doen?

Wij kunnen helpen om bovenstaande vragen te beantwoorden. We geven hulp bij problemen op het gebied van:

  • Afasie
  • Taalontwikkelingsachterstand
  • Dyslexie

Handige documenten

Om een beter beeld te krijgen van het niveau van de taalontwikkeling van je jonge kind, kun je de SNEL-test gebruiken.

Als je meer informatie wilt over welke woorden je kind moet kennen op welke leeftijd, biedt de lijst met Basiswoorden Amsterdamse Kleuters, kortweg BAK-lijst, een uitkomst. De lijst bevat uiteenlopende alledaagse woorden die in het kleuteronderwijs gebruikt worden en vormen de basis van een gezonde woordenschat.