Taal

Ik begrijp je niet zo goed….

Moeilijkheden met het begrijpen of uiten van taal 

Bij kinderen

Als een kind op taalgebied achterblijft bij zijn leeftijdsgenootjes, is er sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Dat kan weer leiden tot problemen met taalbegrip, taalvorm, taalinhoud of het taalgebruik. Wij vertellen je hoe je vertraagde taalontwikkeling kunt herkennen en welke behandelmethoden kunnen helpen.

Spreekt je kind niet of niet zo goed als leeftijdsgenootjes?
Spreekt het in korte of kromme zinnen?
Is je kind minder goed verstaanbaar?
Begrijpt je kind niet goed wat anderen bedoelen?

Deze signalen kunnen duiden op een vertraagde taalontwikkeling en
misschien wel op een TOS.

Lees hieronder meer over TOS 👇👇

maak een afspraak

TOS komt veel voor…

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Toch wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is of een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft. Het risico dat TOS niet op tijd wordt herkend, is groter bij kinderen die meertalig zijn. Lees meer over TOS en meertaligheid.

Op tijd hulp bieden

Het is belangrijk dat we kinderen met TOS zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar.

Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd op het logopedisch begeleiden van kinderen met een TOS.

 learn more

Oorzaak van TOS

“We weten dat TOS wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren”, legt onderzoeker Petra van Alphen uit. “Soms zijn ouders bang dat hun kind TOS heeft, omdat zij iets niet goed hebben gedaan. Dat is echt niet zo.”

 learn more

Kenmerken van TOS

* Het kind kent weinig woorden.
* Het kind heeft moeite om op een woord te komen.
* Het kind is niet goed te verstaan.
* Het kind lijkt niet te luisteren.
* Het kind praat (nog) niet of weinig.
* Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen.
* Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt.

 learn more

Filmpje uitleg TOS

In deze animatie leggen we de signalen van een taalontwikkelingsstoornis uit bij basisschoolkinderen. Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis en waar moet je op letten bij je kind? Hoe praat een kind met een taalontwikkelingsstoornis?
Klik op onderstaande link (learn more) om de animatie te bekijken 👇

 learn more

Taalstoornis

Bij volwassenen

Niet op woorden kunnen komen, moeite met zinnen vormen of vreemde versprekingen maken. Het zijn voorbeelden van problemen bij een taalstoornis op volwassen leeftijd.

Meestal zijn neurologische aandoeningen de oorzaak van een taalstoornis op latere leeftijd. En dat is knap lastig tijdens bijvoorbeeld het boodschappen doen, verjaardagen, hobby’s of op het werk. Niet kunnen zeggen wat je wil of voelt of geen aansluiting vinden.

Taalproblematiek bij volwassenen wordt ook wel afasie genoemd. Bij afasie is het taalcentrum in de hersenen beschadigd waardoor de communicatie niet goed verloopt. Afasie kan ontstaan na een CVA maar ook bij bijvoorbeeld MS.

Elke afasie is anders en er bestaan dus grote verschillen. Zo kan iemand met afasie moeite hebben om een ander te begrijpen. Andersom is het soms ook moeilijk om iemand met afasie te volgen. Men gebruikt niet passende woorden of woorden die niet bestaan. Daarnaast kan er ook moeite met lezen en schrijven zijn.