Taal

Ik begrijp je niet zo goed….

Moeilijkheden met het begrijpen of uiten van taal 

Bij kinderen

Als een kind op taalgebied achterblijft bij zijn leeftijdsgenootjes, is er sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Dat kan weer leiden tot problemen met taalbegrip, taalvorm, taalinhoud of het taalgebruik. Wij vertellen je hoe je vertraagde taalontwikkeling kunt herkennen en welke behandelmethoden kunnen helpen.

Spreekt je kind niet of niet zo goed als leeftijdsgenootjes?
Spreekt het in korte of kromme zinnen?
Is je kind minder goed verstaanbaar?
Begrijpt het niet goed wat anderen bedoelen?
Deze signalen kunnen duiden op een vertraagde taalontwikkeling.

maak een afspraak

Bij volwassenen

Niet op woorden kunnen komen, moeite met zinnen vormen of vreemde versprekingen maken. Het zijn voorbeelden van problemen bij een taalstoornis op volwassen leeftijd.

Meestal zijn neurologische aandoeningen de oorzaak van een taalstoornis op latere leeftijd. En dat is knap lastig tijdens bijvoorbeeld het boodschappen doen, verjaardagen, hobby’s of op het werk. Niet kunnen zeggen wat je wil of voelt of geen aansluiting vinden.

Taalproblematiek bij volwassenen wordt ook wel afasie genoemd. Bij afasie is het taalcentrum in de hersenen beschadigd waardoor de communicatie niet goed verloopt. Afasie kan ontstaan na een CVA maar ook bij bijvoorbeeld MS.

Elke afasie is anders en er bestaan dus grote verschillen. Zo kan iemand met afasie moeite hebben om een ander te begrijpen. Andersom is het soms ook moeilijk om iemand met afasie te volgen. Men gebruikt niet passende woorden of woorden die niet bestaan. Daarnaast kan er ook moeite met lezen en schrijven zijn.

maak een afspraak