Tarieven

Logopedische zorg wordt in 2023 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

De kosten die je maakt voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat je de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als je voor een lagere verzekeringspremie je eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. We adviseren je om bij je zorgverzekeraar af te stemmen wat jouw eigen risico is, voordat je een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkom je onvoorziene kosten.

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij je kinderen worden dus niet met je eigen risico verrekend. Omdat Logopedie Drenthe een gecertificeerde praktijk is, zijn onze prijzen anders dan een niet gecertificeerde praktijk. In de contracten die we met de zorgverzekeraars hebben afgesloten worden ook verschillende tarieven gehanteerd. Kijk daarvoor in deze tarievenlijst.

TARIEVEN ZONDER VERZEKERING

Bij ons kun je ook terecht als je geen zorgverzekering hebt of als je geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijg je een rekening die je dan zelf moet voldoen. De betaling vindt per behandeling plaats.

De prijzen zoals genoemd in Tabel 1 gelden vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024 en als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt. Logopedie is vrijgesteld van BTW.

TABEL 1   

Anamnese en onderzoek na verwijzing € 96,00
Eenmalig onderzoek € 96,00
Individuele  zitting  reguliere logopedie € 48,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 96,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling € 29,00
Telefonische zitting* € 28,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt* € 48,00
* Wordt door sommige zorgverzekeraars (deels) vergoed. Betalingsvoorwaarden